ایلیا رضایی | ارسالی مخاطبان (آموزشگاه اوج)| کشف شو مرحله اول

ایلیا رضایی هنرجوی گیتار فلامنکو
آموزشگاه موسیقی اوج
مدرس : علی شیرزاد

نظر خود را بنویسید

1 نظر