مهداد پوررضا و شیما قربان‌نژاد، قسمتی از نمایشنامه پلکان، اثر اکبر رادی را اجرا کردند

نظر خود را بنویسید