مهرسا نوروزی |در این ویدیو به نکاتی درباره اقدامات هنگام عبور از جاده اشاره شده است| ایمن شو

مهرسا نوروزی،مدرسه وحدت ،خمام

نظر خود را بنویسید