نصب بر روی iOS

برای نصب اپلیکیشن بر روی دستگاه اپل ابتدا وارد صفحه نخست شده و سپس مراحل زیر را دنبال نمایید

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم