کشف شو |‌ مرحله اول

مسابقه استعدادهای هنری کشف شو با همکاری مخابرات استان گیلان در جهت ایجاد انگیزه بین هنرمندان جوان استان شکل گرفته است