درباره ما

رسانه تعاملی راش تی وی توسط شرکت راش فیلم ایجاد و قصد دارد تا رویدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی، سبک زندگی، ورزشی و هنری را در قالب ویدئوهایی جذاب تهیه به معرض نمایش بگذارد.

همچنین راش تی وی ویژگی دریافت ویدئو از سمت مخاطب را نیز دارد.هدف اصلی تیم راش تی وی معرفی فرهنگ ،هنر و آیین ها و جاذبه های گردشگری و ایجاد بستری برای توسعه فرهنگی ،اقتصادی شهر ها و روستاها می باشد.